Josip Šašel

A V T O R
Josip Šašel, do 1918 Wieser, roejn 1883 v Slovenjem Plajberku, umrl 1963 v Prevaljah, Slovenija. Študij prava v Pragi. Po promociji 1911 v pravniški službi na Koroškem, po plebiscitu 1920 v Sloveniji, 1936 do 1946 v Ljubljani. NAto je do svoje smrti živel na Prevaljah. Objavljal je narodopisne, zgodovinske, jezikoslovne, toponomastične in pravnozgodovinske obravnave.

Josip Šašel 1 D E L A
Spomini. Uredila in napisala spremno besedo Monika Kropej in Avguštin Malle. Izdali Slovenski narodopisni inštitut in društvo Urban Jarnik, Slovenski znanstveni inštitut, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2007. 204 str.

Narodno blago iz Roža. Maribor: Zgodovinsko društvo v Mariboru, 1936-1937. (Arhiv za zgodovino in narodopisje II).

Koroške pripovedke. Zapisala Vinko Möderndorfer in Josip Šašel. Ilustracije Gvido Birolla. Izbral in uredil Stanko Kotnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972, 21977. 149 str.