Jurij Trunk

A V T O R
Jurij Matej Trunk, rojen 1870 v Bačah ob Baškem jezeru, umrl 1973 v San Franciscu. Nova maša 1895. Duuhovnik v nekaterih koroških farah, najdlje v Beljaku (1904–1917), pozneje v Borovljah. Predsednik Narodnega sveta za Rož, svetovalec jugoslovansje delegacije na pariški mirovni konferenci in 1920 član plebiscitne komisije. 1921 preselitev v ZDA. Do upokojitve župnik v različnih, večinoma slovenskih farah v ZDA. Zadnja desetletja svojega življenja je živel v San Franciscu.

Jurij Trunk 1 D E L A
Bodi svoje sreče kovač! Nauki za vsakdanje življenje. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1904. 143 str.

Amerika in Amerikanci. Celovec: samozaložba, 1912. 608 str.

Quer durch Nordamerika. Reiseskizzen von Georg Trunk. (Skozi Severno Ameriko. Popotni zapisi Jurija Trunka.) Izdala knjižna bratovščina Sv. Jožefa. Celovec: [s.n.], 1915. 216 str.

Spomini. Uvod Bogo Grafenauer. Celje: Tiskarna Družbe sv. Mohorja, 1950. 195 str.