Karel Prušnik-Gašper

A V T O R
Karel Prušnik, partizansko ime Gašper, rojen 1910 v Lepeni pri Železni Kapli, umrl 1980 v Ljubljani. Kmetijska šola. Priključil se je delavskemu gibanju, bil 1935 zaprt v Karlauu. V drugi svetovni vojni na vodilnem mestu sodeloval v odporniškem gibanju na Koroškem. Član Osvobodilne fronte. 1947 in 1948 od britanske zasedbene oblasti ponovno zaprt v Karlauu. Aktiven v koroškoslovenskih organizacijah. Predsednik Zveze koroških partizanov od njene ustanovitve.

Karel Prušnik-Gašper 1 Karel Prušnik-Gašper 2 D E L O
Gamsi na plazu. Ljubljana: Borec, 1958. 360 str.
Gamsi na plazu. 2. razširjena izdaja. Ljubljana: Borec, 1974. 377 str.
Gamsi na plazu. 3. razširjena izdaja.
Ljubljana-Celovec: Borec, Drava, 1981. 397 str.
Gamsi na plazu. 4. izdaja. Ljubljana: Borec, 1985. 397 str.

Gemsen auf der Lawine. Der Kärntner Partisanenkampf. (= Gamsi na plazu) Prevod Avguštin Malle in Florjan Lipuš. Jezikovna obdelava Gerald Musger. Prevod pesmi Pavle Zdovc in Franci Zwitter jun. Predgovori Pavle Žaucer-Matjaž in Franci Zwitter. Opombe Karel Prušnik in Lojze Wieser. Seznam krajevnih imen Pavle Zdovc. Celovec: Drava, [1980]. 322 + [44] str. slikovne priloge.
Gemsen auf der Lawine. Der Kärnter Partisanenkampf. Nemška verzija Avguštin Malle, Florjan Lipuš, Gerri Musger. 2. nakl. Celovec-Ljubljana: Drava, Delavska enotnost, 1984. 407 str.

Divokoze na lavini. Prevod v srbohrvaščino Milan Rakočević in Melita Rakočević-Petrič. Beograd-Ljubljana: Četvrti jul, Borec, 1981. 299 + [24] str. slikovne priloge.