Lipej Kolenik

A V T O R
Lipej Kolenik, rojen 1925 v Šmarjeti pri Pliberku, umrl 2008 prav tam. Ljudska šola v Šmarjeti. S 17 leti partizanski kurir, nemški vojak, potem partizan. Dejaven v slovenskih organizacijah na Koroškem. Od 1953 do upokojitve 1985. leta tiskar. Kolenik je bil član predsedstva Zveze koroških partizanov. Živel je v Čirkovčah.

»Lipej Kolenik je bil borec in junak ker je bil junak in borec proti svoji lastni volji in proti svoji lastni miroljubni naravi. Bil je borec in junak ne iz veselja do borbe in do junaštva, temveč iz nuje in iz odpora, da bi rešil samega sebe in svojce. S svojim življenjem in svojim delom je spremenil moj pogled na našo koroško domovino.« Peter Handke

Lipej Kolenik 1 Lipej Kolenik 2 Lipej Kolenik 3 Lipej Kolenik 4 D E L A
Mali ljudje na veliki poti. Spomini na predvojni, vojni in povojni čas na Koroškem. Uredila Mirko Messner in Valentin Sima. Spremna beseda Janko Messner. Celovec: Drava, 1997, 21998. 214 str.

Für das Leben, gegen den Tod. Mein Weg in den Widerstand. (= Mali ljudje na veliki poti) Prevod Erwin Köstler. Predgovor Janko Messner. Celovec: Drava, 2001. 256 str.

Znova. Koroški Slovenci pod britansko zasedbeno oblastjo po letu 1945. Zgodovinska prispevka Brigitte Entner in Avguštin Malle. Uredil Mirko Messner. Intervjuji Lipej Kolenik in Jože Rovšek. Lipeju v spomin: Peter Handke, Jože Rovšek, Mirko Messner. Celovec: Drava, 2008. 233 str.

Von Neuem. Die Kärntner Slowenen unter der britischen Besatzungsmacht nach 1945. (= Znova) Prevod Metka Wakounig. Uredila Jože Rovšek in Mirko Messner. Celovec: Drava, 2008. 278 str.