Peter Mohar

A V T O R
Peter Mohar, rojen 1899 v Dobrli vasi, umrl 1989. Sodar. V prvi svetovni vojni na italijanski fronti. Po begu iz italijanskega ujetništva hlapec. 1921 začne zapisovati svoje spomine na plebiscitni čas 1918–1920. Živel je v dobrolskem samostanu, kjer je bil 59 let v službi šentpavelskih patrov. Aktiven v krajevnem prosvetnem društvu. Predsednik društva v letih 1946 do 1948.
[Po informacijah Teodorja Domeja.]

Peter Mohar 1 D E L O
Med nebom in peklom. Pričevanje iz plebiscitnega leta. Uredil in napisal spremno besedo Bogo Grafenauer. Ljubljana-Celovec: Slovenska matica, Drava, Mohorjeva, 1986. 485 str.