Slavka Kukovica

A V T O R I C A
Slavka Kukovica,

D E L O
Vojna, usodna za družino. Spominski zapis doživetij preko dveh desetletij. Celovec: Drava, 2010. 112 str.