Tomaž Ogris

A V T O R
Tomaž Ogris, rojen leta 1946, živi v Tucah na Radišah. Bil je učitelj na raznih šolah, do upokojitve pa deželni šolski nadzornik za dvojezično šolstvo na Koroškem. Poleg poklica se je udejstvoval na družbenem, zlasti kulturnem področju.

Tomaž Ogris 1 Tomaž Ogris 2 D E L O
Anisja. Zwangsarbeiterin in Kärnten. Prisilna delavka na Koroškem. Spomini. Celovec: Drava, 2011. 328 str.

Vamprat pa Hana. Domislice. Čenče. Šale. Laži. Celovec: Drava, 2014. 203 str.