Tonči Schlapper

A V T O R
Tonči Schlapper, rojen 1924 v Šentpetru na Vašinjah. Dolga leta tajnik Slovenske prosvetne zveze v Celovcu. Lastnik elektropodjetja. Živel je v Šentjakobu v Rožu. Umrl januarja 2013.

Tonči Schlapper 1 D E L O
Iz življenja na obronkih. Spomini. Uredila Irena Destovnik. Celovec: Drava, 2004. 215 str.

Josef Guttenbrunner, humanist in prijatelj koroških Slovencev. Izdal Memorialkomitee an Josef Guttenbrunner et al. Nemško-slovensko. Uredila Klaus Amann in Anton Schlapper. Celovec: Drava, 2001. 47 str.