Tone Jelen

A V T O R
Tone Jelen, rojen 1916 v Libučah pri Pliberku. Gimnazija v Celovcu. Študij prava v Innsbrucku, Ljubljani in na Dunaju. Zaprt v več nacističnih zaporih od Gonarsa do Stein ob Donavi. V prvih povojnih letih aktiven za slovenske organizacije v Avstriji. Od leta 1955 do upokojitve advokat na Dunaju.

Tone Jelen 1 Tone Jelen 2 D E L O
Hoja za mavrico. Spomini iz temnih dni pričakovanja. Spremna beseda Jože Rovšek. Celovec: Drava, 2002. 222 str.

Auf den Spuren der Hoffnung. Odyssee eines Kärntner Slowenen 1938-1945. (= Hoja za mavrico) Prevedli in znanstveno obdelali Vida Obid in Helena Verdel. Predgovor in spremna beseda Andreas P. Pittler. Izdajatelj IKUC. Celovec: Drava, 2007. 255 str.