Kaj in kdo je slolit.at

slolit.at, spletni leksikon slovenske literature na Koroškem, je baza osnovnih podatkov o koroškoslovenskih avtoricah in avtorjih v 20. in 21. stoletju. Vsebina se stalno dopolnjuje in nadgrajuje. slolit.at je delo v nastajanju in ne bo nikoli dokončano, dokler se bo na Koroškem besedno ustvarjalo v slovenskem jeziku.
Kriterij za sprejem v leksikon je vsaj ena knjižna objava. Potrudili smo se, da smo v bibliografiji upoštevali vsa literarna in večino drugih del, najsi bodo znanstvena dela, prevodi ali druge medijske stvaritve. Objav v revijah in antologijah ne navajamo, prav tako ne navajamo sekundarne literature o posameznih avtoricah in avtorjih.

slolit.at je nastal na pobudo Janka Ferka. Znanstveni svetovalec je literarni zgodovinar in komparativist Janez Strutz. Uredniško in oblikovalsko je stran uredil Peter Wieser, tekočo uredniško odgovornost nosi Julija Schellander-Obid. slolit.at deluje pod okriljem društva k & k center v Šentjanžu v Rožu.

Nepogrešljiv vir je poleg drugih primarnih in sekundarnih virov bilo delo Profile der neueren slowenischen Literatur in Kärnten, ki ga je 1998 v 2. razširjeni izdaji oskrbel Janez Strutz ob sodelovanju Fabjana Hafnerja in Klausa Detlefa Olofa in je izšlo pri Mohorjevi založbi v Celovcu.

Pobude, popravki, dopolnitve, vprašanja so skrajno zaželena. Prosim pošljite jih na naslov .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)


Postavitev spletnega nastopa so s finančno podporo omogočile naslednje ustanove:
Zvezna služba za tisk pri Uradu zveznega kanclerja
Zvezno ministrstvo za pouk, umetnost in kulturo
Koroška deželna vlada – Biro za slovensko narodno skupnost
Literar-Mechana
Univerza v Celovcu


Naslednje založbe so nam prijazno dovolile, da objavimo odlomke kot branje za pokušino, za kar se jim iskreno zahvaljujemo:
Mohorjeva založba, Celovec,
Založba Drava, Celovec
Založba Wieser, Celovec
Cankarjeva založba, Ljubljana
Edition Atelier, Dunaj
Literaturverlag Droschl, Graz
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main

Zahvala velja tudi posameznim avtorjem, ki so nam dali v objavo odlomke svojih del.
Čeprav smo se potrudili, nam pri nekaterih tekstih ni uspelo, da bi našli imetnike avtorskih pravic. Prosimo lastnike pravic za te tekste, da se povežejo z nami: .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)

Rokopisni element v glavi strani je avtograf Florjana Lipuša iz rokopisa Zmot dijaka Tjaža. Z dovoljenjem Založbe Wieser.

Fotografi:
Gerhard Maurer je posebej za slolit.at fotografiral naslednje avtorice in avtorje: Jože Blajs, Jožica Druml-Čertov, Maja Haderlap, Fabjan Hafner, Anita Hudl, Gustav Januš, Rezka Kanzian, Andrej Kokot, Martin Kuchling, Cvetka Lipuš, Franc Merkač, Janko Messner, Jani Oswald, Erich Prunč, Jozej Strutz, Stanko Wakounig.
Tihomir Pinter je avtor naslednjih fotografij: Milka Hartman, Kristijan Močilnik, Vinko Ošlak, Karel Smolle, Kristo Srienc. Mohorjeva založba nam je prijazno dovolila njihovo uporabo.
Nadaljnje fotografije so prispevali: Gai Jaeger (Janko Ferk), Marko Lipuš (Florjan Lipuš), Foto Tollinger in Peter Paul Wiplinger (Valentin Polanšek). Slika Antona Kuchlinga je povzeta iz knjige Koroška znamenja Jožeta Širclja (Ljubljana: Delo 1970), slika Frana Ellerja pa iz Zgodovine slovenskega slovstva (Ljubljana: Slovenska matica 1964).

Podporniki
Založbe