Maja Haderlap 1Maja Haderlap 2Maja Haderlap 3

Maja Haderlap

Maja Haderlap, rojena 1961 v Železni Kapli. Zvezna gimnazija za Slovence v Celovcu. Študirala je teatrologijo, germanistiko in filozofijo na Dunaju. Promocija 1989.

Redno je objavljala v reviji mladje. Od leta 1981 je bila članica uredništva, od 1989 do 1992 pa izdajateljica mladja.

Maja Haderlap je delala kot asistentka dramaturije in produkcije v Trstu in Ljubljani. Od 1989 je lektorica na Univerzi v Celovcu. 1992 do 2007 je bila glavna dramaturginja na Mestnem gledališču v Celovcu.

Objavlja liriko, prozo, radijske igre, kritike in eseje v slovenščini in nemščini in prevaja iz slovenščine (Aleš Debeljak, Majda Kne, Marko Kravos, Vlado Žabot) in v slovenščino (Benedikt Dyrlich, L. N. Tallori, Michael Scharang). Objavlja v slovenskih in drugih literanrih revijah in antologijah.

Maja Haderlap živi v Celovcu.